logo

Toepassingen

Gangbare gewassen voor een de NODUST®Agri behandeling zijn suikerbieten, aardappelen, maïs, waspeen, uien, witlof, lelies en dahlia’s. NODUST®Agri kan echter ook op andere stuifgevoelige gewassen toegepast worden.

NODUST®Agri kan een werkingsduur van 4 tot 6 weken hebben. Deze is afhankelijk van het gewas en de weersomstandigheden.

Het product heeft de beste werking als het op een relatief vochtige ondergrond wordt opgebracht.

Voldoende water is noodzakelijk voor een goede verdeling en om een korstlaagje met een toereikende dikte te verkrijgen. In extreme gevallen kan een herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

doseringsinformatie

veld met gewassen

Voor meer informatie en advies kunt u te allen tijde contact met uw NODUST®Agri leverancier opnemen.

contact