logo

Dosering en gebruik

Afhankelijk van het bodemtype kent NODUST®Agri verschillende doseringen. In alle gevallen geldt, dat het NODUST®Agri concentraat voor de toepassing in water opgelost moet worden. De oplossing heeft de beste werking op een relatief vochtige ondergrond. Jonge planten worden zo optimaal beschermd tegen stuifschade.

Dosering op humusrijke gronden (dalgrond)

400 – 800 liter NODUST®Agri, opgelost in 1.600 liter water/ha biedt een optimale bescherming. Voor fijne zaden dient men de laagste dosering van maximaal 400 liter NODUST®Agri/ha aan te houden.

Dosering op schrale gronden (geestgrond)

800 – 1.200 liter NODUST®Agri, opgelost in minimaal 1.600 liter water/ha biedt een optimale bescherming op schrale gronden. Voor fijne zaden dient men altijd de laagste dosering van maximaal 400 liter NODUST®Agri/ha aan te houden.

Overige informatie

NODUST®Agri is een biologisch bindmiddel. Voor alle toepassingen geldt, dat na gebruik de tank, de leidingen en sproeidoppen grondig met water gereinigd dienen te worden.

Voor meer informatie en advies kunt u te allen tijde contact opnemen met uw NODUST®Agri leverancier.

contact